• Vranckx
  FDE--98018010

  DELFINIUM WHITE 106CM 12/72

 • Vranckx
  FPI--98020010

  PEONY CR.48 CM 24/240

 • Vranckx
  FPI--98020020

  PEONY PINK 48 CM 24/240

 • Vranckx
  FPI--98020030

  PEONY PEACH 48 CM 24/240

 • Vranckx
  FPI--98020050

  PIONY CR.GREEN 48 CM 24/240

 • Vranckx
  FPI--98020060

  PEONY LAV.48 CM 24/240

 • Vranckx
  FAM--98029010

  AMARYLLIS WHITE 50 CM 12/144

 • Vranckx
  FAF--98030060

  DESMODIUM GYRANS LAVENDLE 83 CM 12/

 • Vranckx
  FHO--98033010

  HYDRANGEA W/LVS WHITE 33 CM 24/288

 • Vranckx
  FHO--98033020

  HYDRANGEA W/LVS PINK 33 CM 24/288

 • Vranckx
  FHO--98033060

  HYDRANGEA W/LVS LAVENDLE 33 CM 24/2

 • Vranckx
  FHO--98033070

  HYDRANGEA W/LVS BLEU 33 CM 24/288

 • Vranckx
  FHO--98048010

  HYDRANGEA WH. 68CM 12/120

 • Vranckx
  FHO--98048020

  HYDRANGEA LP. 68CM 12/120

 • Vranckx
  FHO--98048022

  HYDRANGEA DK.PK. 68CM 12/120

 • Vranckx
  FHO--98048050

  HYDRANGEA WH.GR.68CM 12/120

 • Vranckx
  FHO--98048060

  HYDRANGEA LT.PP. 68CM 12/120

 • Vranckx
  FHO--98048065

  HYDRANGEA DK.PP. 68CM 12/120

 • Vranckx
  FHO--98048070

  HYDRANGEA BLEU 68CM 12/120

 • Vranckx
  FAF--93894023

  OUTLET WAX FL SPRAY CREME BEAUTY 24

 • Vranckx
  FPR--97861001

  FORSYTHIA BR.YEL.96 CM 24/240

 • Vranckx
  FPR--98025020

  PLUM BLOSSOM BRANCH PINK 1.20CM 18/

 • Vranckx
  FPR--98026001

  CHERRY BLOSSOM BRANCH WH.83 CM 12/1

 • Vranckx
  FPR--98026002

  CHERRY BLOSSOM BRANCH WH.165 CM 6/4

 • Vranckx
  FPR--98026003

  CHERRY BLOSSOM BR. PINK 127 CM 12/7

 • Vranckx
  FLV--98107001

  LAVENDER BUSH FL. X 19W H.50CM 12/7

 • Vranckx
  FLV--98107002

  LAVENDER BUSH FL. X13W H45 CM 12/96

 • Vranckx
  FLV--98107003

  LAVENDER BUSH FL. X 8W H.40CM 24/14

 • Vranckx
  FLV--98107004

  LAVENDER IN WOOD BOX H.28CM 4/48

 • Vranckx
  FRO--93276066

  OUTLETROSE PETAL EGPLANT 24/60